Duur van de begeleiding

kalender Gemiddeld duurt een traject bij Bureau Woonkans één tot twee jaar, maar dit kan ook langer duren (maximaal 5 jaar) wanneer er zich gedurende het traject (woon)problemen voordoen. Het beëindigen van een Woonkanstraject gebeurt in gezamenlijk overleg, alle partijen moeten hiermee instemmen. Het contract kan ook voortijdig beëindigd worden wanneer de cliënt zich niet aan de afspraken houdt. In dit geval is er sprake van een negatieve afsluiting en loopt de cliënt het risico (opnieuw) ontruimd te worden. Uit de statistieken van de woningcorporaties blijkt dat de aanpak op lange termijn succesvol is: 75% van de trajecten wordt positief beëindigd, wat betekent dat er in die huishoudens geen woonproblemen meer zijn.