Doelgroepen

Bureau Woonkans heeft verschillende doelgroepen:

Uitgezette Huishoudens

Mensen in de gemeente Groningen die uit hun huis zijn gezet en opnieuw een sociale huurwoning willen. Om in aanmerking te komen voor een huisvestingstraject via Bureau Woonkans moeten zij zich opnieuw inschrijven bij Woningnet. Als er sprake is van een huurschuld of ontruimingsschuld moeten zij daarvoor een betalingsregeling treffen met de corporatie door wie ze ontruimd zijn. Pas als aan die voorwaarden is voldaan, kan iemand bij Bureau Woonkans terecht. De bemiddeling door Bureau Woonkans gebeurt in het kader van het tweede-kansbeleid van de gemeente Groningen. Mensen die in aanmerking komen voor een tweede kans, krijgen dit niet zomaar: er wordt een aantal voorwaarden aan gesteld, waaronder het accepteren van begeleiding door een hulpverleningsinstelling.

Zittende Huurders

Mensen die een sociale huurwoning van een Groninger woningcorporatie huren, maar bij wie uitzetting dreigt, doordat zij voor overlast zorgen of een huurschuld hebben. Ook kan er sprake zijn van een zorgelijke situatie die door de woningcorporatie is geconstateerd. De woningcorporatie probeert eerst zelf tot een oplossing met deze huurders te komen. Als dit niet lukt omdat zij meer hulp nodig hebben, dan kan op verzoek van de corporatie Bureau Woonkans ingeschakeld worden. Doel kan herhuisvesting of een doorstart in de eigen woning zijn. Door bemiddeling van Bureau Woonkans en de inzet van passende hulpverlening wordt geprobeerd de woonproblemen te stabiliseren en, indien van toepassing, een ontruiming te voorkomen.

Kwetsbare Personen

Mensen die zelfstandig willen wonen, maar daarbij hulp nodig hebben. Het gaat hierbij om mensen die op bepaalde levensgebieden kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld financiële problemen, verslavingsproblemen, huiselijk geweld of relatieproblemen, dakloosheid, problemen met justitie, opvoedingsproblemen, psychiatrische klachten, problemen in de omgang met anderen, problemen bij arbeid of dagbesteding, problemen bij het runnen van een huishouding, problemen bij persoonlijke verzorging of verzorging van de woonomgeving.