Aanpak

Alle trajecten bij Bureau Woonkans kennen een vaste aanpak. De individuele begeleiding van een cliënt staat hierbij centraal.

Intakegesprek

De eerste stap na aanmelding is een intakegesprek tussen de cliënt en een casemanager bij Bureau Woonkans.
De eerste stap na aanmelding is een intakegesprek tussen de cliënt en een casemanager bij Bureau Woonkans. Aan de hand van dit gesprek en het daaropvolgend onderzoek bepaalt Bureau Woonkans onder welke voorwaarden en met welke hulpverlening (her)huisvesting mogelijk is.

Begeleidingsplan

Na het intakegesprek wordt de cliënt aangemeld bij de gewenste hulpverleningsinstantie(s).
Na het intakegesprek wordt de cliënt aangemeld bij de gewenste hulpverleningsinstantie(s). De hulpverleninginstantie stelt samen met de cliënt een begeleidingsplan op. Daarna kan de begeleiding beginnen. Het is belangrijk dat de cliënt zich gedurende het hele traject aan de gemaakte afspraken houdt.

Huisvesting

Wanneer Bureau Woonkans van mening is dat de cliënt aan de gestelde voorwaarden voldoet, kan de cliënt onder begeleiding van zijn hulpverlener met zijn urgentiepunten op Woningnet reageren op passende woningen.
Wanneer Bureau Woonkans van mening is dat de cliënt aan de gestelde voorwaarden voldoet, kan de cliënt onder begeleiding van zijn hulpverlener met zijn urgentiepunten op Woningnet reageren op passende woningen. Ook kan de casemanager in sommige situaties ervoor kiezen een cliënt gericht in te laten plaatsen door een corporatie. Deze corporatie gaat dan op zoek naar een geschikte woning. In de tussenliggende periode heeft de cliënt verplicht en regelmatig contact met de hulpverlener(s). De casemanager onderhoudt de contacten en controleert of alle partijen zich aan hun afspraken houden.