Woonkanstraject of Proefwonen?

sleutel
Verschillende organisaties in de stad Groningen bieden het traject Proefwonen aan voor hun cliënten. Dit is een huisvestingstraject voor kwetsbare personen waarbij het huurcontract op naam van de betrokken hulpverleningsinstelling komt te staan. Na een jaar kan bij goed gevolg het huurcontract overgezet worden op naam van de cliënt.
De deelnemende hulpverleningsinstellingen zijn o.a.: Stichting Het Kopland, Lentis, VNN, Exodus, Werkpro en Limor. Wanneer de cliënt bij één van deze organisaties in beeld is, zal huisvesting via het Proefwonentraject verlopen. Het Proefwonentraject en het Woonkanstraject zijn twee verschillende huisvestingstrajecten. Wanneer er sprake is van een Proefwonentraject, dan wordt Bureau Woonkans niet meer ingeschakeld.